Konferencja

Cel GKPCel:

Celem Gdańskich Kolokwiów Psychologicznych jest zapoznanie pracowników i studentów z dorobkiem naukowym najwybitniejszych badaczy głównie w dziedzinie psychologii, a także możliwość uczestnictwa w dyskusji rozwijającej horyzonty, jak również nawiązanie kontaktów naukowych pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi. Jest to okazja do wymiany poglądów, zgłębiania wiedzy oraz szukania inspiracji do badań i rozwoju.

Częstotliwość i termin spotkań: spotkania GKP są planowane przynajmniej 2 x w roku akademickim (najczęściej w czwartek w godzinach przedpołudniowych)

Forma: wykład otwarty (ok. 60 minut), po którym następuje dyskusja z audytorium