Konferencja

Komitet programowy i organizacyjny GKP



Patronat i Opieka Merytoryczna
Prof. Beata Pastwa-Wojciechowska, Dziekan WNS UG (2008-2016)
Prof. Mariola Bidzan, Dyrektor Instytutu Psychologii UG
Prof. UG dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz
Prof. UG dr hab. Małgorzata Lipowska, Prodziekan ds. Nauki WNS UG

Komitet naukowo-organizacyjny
Prof. UG dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz
Dr Agata Goździewicz-Rostankowska
Dr Dorota Godlewska-Werner
Dr Anna Jarmołowska
Dr Andrzej Piotrowski (od 2016 roku)
Dr Natalia Treder-Rochna
Dr Marta Witkowska