Konferencja

GKP 15.10.2015 – Dr Joanna Szczepanik

VI edycja
Dr Joanna Szczepanik (National Institute of Mental Health Bethesda, Maryland, US).
"Dlaczego życie nie jest piękne? Międzydyscyplinarne badania nad depresją i nowe kierunki terapeutyczne”
Moderator: prof. Hanna Brycz